Vanavond deel 3 van de cursus onder leiding van theoloog en politiek filosoof Ad van Houwelingen.

In het derde deel van haar boek bespreekt Marli Huijer een aantal filosofische reacties uit verschillende hoek op de gevolgen van het vrijheidsstreven van de jaren ’60. Zo vindt een voorganger van Huijer als Denker des Vaderlands, Hans Achterhuis, dat de idealen van de jaren ’60, als de anti-autoritaire opvoeding en de niet al te strenge moraal op het gebied van de seksualiteit nog steeds het verdedigen waard zijn maar dat we in de jaren daarna teveel zijn ‘doorgeschoten’. Andere denkers, als Ad Verbrugge, zijn veel kritischer. Zij menen dat de ‘60 jaren meer kapot hebben gemaakt dan ons lief is. Hun discours gaat gepaard met een ‘restauratief verlangen’ naar de jaren ’50. De sympathie van Huijer ligt vooral bij de eerste groep. Zij vindt de (tweede) groep van de cultuurcritici veel te pessimistisch en hun analyse te simpel. Ze sluit zich liever aan bij de groep filosofen die weliswaar een hernieuwd pleidooi voor (persoonlijke) discipline, maar met behoud van de in de jaren ’60 verworven vrijheden. Zo legt de bekende Duitse filosoof Peter Sloterdijk een nadruk op het oefening en training en verwijst daarvoor naar moderne sportbeoefening. Weliswaar meent ook Sloterdijk, net zoals de cultuurcritici, dat de westerse beschaving zich in een crisis bevindt, maar zoekt de oplossing niet in een hernieuwde tucht, maar in een bevel aan het individu (‘aan jou’) om ‘je leven te veranderen’. Niettemin is ook Huijer kritisch op dit pleidooi voor zelfdisciplinering en oefening. 


In Discipline gaat Marli Huijer in op de moeizame verhouding tussen vrijheid en discipline. Waar komt de weerzin tegen discipline vandaan? Wat betekent het om zonder discipline in een overvloed aan materie, relaties, seks en keuzen te leven? Kunnen we discipline niet uitbesteden? In haar uitdagende nieuwe boek laat Huijer zien dat we discipline niet alleen moeten opvatten als gehoorzaamheid, maar ook als instrument om te bereiken wat we waardevol vinden. Discipline is zo slecht nog niet.


Op zondag 17 april komt Marli Huijer zelf naar Noordwijk om tijdens een brunch over haar denkbeelden te komen praten.