Quo vadis?, ofwel, Waarheen gaat gij?
Deze vraag vormt de rode draad tijdens de negende editie van de Week van de Klassieken. Van de reizen van de mythische held Aeneas, zoals opgetekend door Vergilius, tot de studiereizen van de antieke geschiedschrijvers zoals Herodotus. Reizende handelaars, koeriers, onderweg in dienst van het leger, of op pad als toerist: ook in de oudheid trok men er regelmatig op uit. Maar welke middelen voor reizen waren er in de oudheid beschikbaar? Hoe veilig was reizen eigenlijk? En voor wie was het weggelegd buiten de eigen directe omgeving op pad te gaan in de klassieke oudheid?
Quo vadis? Reizen in de oudheid vormt van 7 t/m 15 april 2016 het brede thema van de negende Week van de Klassieken. Door het hele land een keur aan interessante activiteiten voor een brede doelgroep. Een deel hiervan is gratis bij een bezoek aan de instellingen.